Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула
 • Меню

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Определения и използвани съкращения:

Приложимо право – означава правото на Република България с периодичните му изменения, включително, но не само, всички закони, наредби, правилници, постановления, решения, или други нормативни актове, както и заповеди и инструкции, валидно приети от Народното събрание на Република България, Министерския съвет или от друг български Публичен орган.

Доставчик – “Новотика 95 АД” – собственик и оператор на сайт novotika.net

Регистрирано лице – означава потребител на сайта с клиентски профил;

Клиент на Интернет магазина– означава лице, направило успешна регистрация, в съответствие с Раздел ІІ от настоящите условия и заявка за покупка;

ЗЗП – Закон за защита на потребителите;

ЗЕТ– Закон за Електронната търговия.

Настоящите Общи условия за ползване на този уеб сайт са предназначени за уреждане на отношенията между "Новотика 95 АД" и потребителите на сайта, във връзка с предлаганитестоки и услуги, чрез интернет магазина и условията за пазаруване в него.

В съответствие с изискванията на Приложимото право, Ви предоставяме следната задължителна информация:

 • "Новотика 95 АД" е акционерно дружество, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК,BG831853602 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Магнаурска школа №11, Хай Тех Парк ИЗОТ, офис 316";
 • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
 • Цената на стоките, с включен ДДС, е посочена на страниците за представяне на съответния продукт;
 • Стойността на разходите, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка, са посочени в Доставки и начин на плащане;
 • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 • Начините за доставка са описани подробно в Доставки и начини за плащане;
 • Правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, са посочени в Раздел Отказ от закупена стока. Рекламация на стоките, на настоящите условия.

 

І .Общи разпоредби

 1. Преди да използвате този уеб сайт, моля внимателно се запознайте с тези условия,.
 2. Използвайки сайта се счита, че приемате и се съгласявате с настоящите условия, че сте дееспособни, както и че може да бъдете обвързани с тях.  
 3. Настоящите общи условия са обвързващи за всички потребители.
 4. Всеки потребител има право да зарежда и разглежда всички материали, които са публикувани в уеб сайта, като е задължен да се съобразява с и да не нарушава авторските права и съответните означения.
 5. Забранява се промяната на публикациите в сайта, както и тяхното копиране с търговска цел, както и употребата на публикуваните в интернет сайта материали в други сайтове;
 6. Отношенията между Доставчика и потребителите/Клиентите на интернет магазина novotika.net, се уреждат съгласно Приложимото право.
 7. Посещението на интернет магазина е безплатно. Клиентите заплащат единствено цената на поръчаната от тях стока и разходите по доставката им.

 

ІІ. Потребители. Регистрация на потребител

 1. Право да прави поръчки и да закупува стоки чрез интернет магазина има всеки потребител.
 2. Покупка, чрез магазина за електронна търговия novotika.net, може да направи всяко физическо или юридическо лице.
 3. Потребител може да пазарува в интернет магазина, като гост или като регистриран потребител.
 4. Потребител, който желае да пазарува като гост следва да добави избраната от него стока и да натисне бутона „добави в количката”, както и да попълни  формата за регистрация, в частта й „Адрес за контакт” и „Адрес за доставка”. Потребител, който пазарува като гост, не получава потребителско име и парола, съответно по отношение на него интернет магазина не поддържа регистрация.
 5. Освен случаите по т. 4, потребител може да прави покупка от магазина, като Регистрирано лице, като за целта следва да изпълни процедурата за регистрация.
 6. При пълна регистрация, с потвърждаване на верността на данните, попълнени във формата лицето създава свой клиентски профил.
 7. Всяко Регистрирано лице може да влиза в профила си като използва за Вход email и парола; Всяко Регистрирано лице носи отговорност за запазване конфиденциалността на парола си.
 8. Пазаруването на потребител като Регистрирано лице му дава следните привилегии: Всяко Регистрирано лице има право да закупува стоки от novotika.net, с допълнителни (специални) отстъпки, както и да получава информационен бюлетин.
 9. Потребител, който пазарува като гост, може да ползва само общите промоции и отстъпки.
 10. Доставчикът не изисква от потребителите предоставянето на конфиданциална или лична информация. Изпратената от потребителите информация /посочена във формата за регистрация/ ще бъде използвана единствено с цел  успешно изпълнение на доставката и/или на поръчката, за изпълние на дадена транзакция, за контакт с потребителя. Достъпът до личната информация, която потребителят по желание можете да изпрати до "Новотика 95 АД" , с цел получаване на стока или услуга, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни.

 

ІІІ. Поръчки и закупуване на стоки от магазина

 1. Всеки потребител, изпълнил надлежно процедурата по регистрация по Раздел ІІ по-горе /като гост или като Регистриран потребител/, получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин novotika.net, както и да отказва изпълнението им по съответния ред.
 2. При извършване на поръчка, всеки потребител следва да посочи адрес за доставка и телефон за контакт.
 3. За да бъде активирана изпълнението на поръчката, Клиентът следва да потвърди съгласието си за заплащане на цената на стоката, чрез натискане натискане на бутона "Финализирай поръчката".
 4. Направените по съответния ред и потвърдени поръчки, се обработват в деня на изпращането им, с изключение на поръчки, направени през почивни дни (събота, неделя или празници), като последните се обработват първия работен ден, след почивните дни.
 5. Всеки потребител, направил поръчка за закупуване на стока ще получи e-mail, потвърждаващ приемането й, и съдържащ информация за нейното изпълнение.
 6. Доставчикът не предоставя информация за наличността на продаваните стоки, независимо, че голяма част от предлаганите стоки са на склад. При необходимост, при обработката на поръчката, Клиентът ще бъде информиран относно наличността на съответната стока и сроковете за доставката й.
 7. При допуснати технически грешки в публикуваните материали на сайта, Клиентът има правото да откаже поръчката. В този случай, Доставчикът не му дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови платените от него суми, ако има такива.


ІV. Цена и начин на плащане

1.Цените на предлаганите в интернет магазина стоки са посочени в български лева с включен ДДС. Цената, на всеки продукт важи за съответното количество в единична опаковка, без разходите за доставка.

 1. В случай, че ще ползва плащане по банков път, Клиентът следва да плати цената на поръчаните стоки, до 2 работни дни, от получаване на потвърждението за нейното приемане.
 2. В случай, че клиентът не заплати цената на приета поръчка, в посочения срок, същата се счита за отказана.
 3. Доставчикът си запазва правото по всяко време, след предварително уведомяване, да променя цените на предлаганите стоки, като тази промяна не касае вече поръчаните и платени стоки.


V.Доставка на закупените стоки

 1. Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с посочените Тарифи за доставка на куриерска фирма Еконт Експрес. На територията на град София, поръчаните стоки се доставят безплатно от Доставчика. Срокът на доставка зависи от наличността на продукта. Средният срок за доставка е 1 работен ден. При наличие на непредвидени обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката и необходимостта от удължаване срока на доставка, клиентът ще бъде своевременно уведомен на посочения телефон за контакти.


VІ.Отговорност на Доставчика. Гаранция.

Към предлаганите стоки в интернет магазина са приложими само посочените в сайта условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции. Задълженията на Доставчика по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се уреждат в съответствие с приложимите  споразумения/договори с производителите, вносителите и/или дистрибуторите на предлаганите стоки.

 1. Доставчикът не носи отговорност за пълнотата на публикуваната на сайта информация за съответните продукти.
 2. Доставчикът, не отговаря за претърпени от потребителите/Клиентите вреди или пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба на този Сайт.
 3. Доставчикът има право по всяко време и без предварително предупреждение да прави промени, касаещи публикуваната информация за предлаганите стоки и/или услуги и цени. Някоя от информацията публикувана в сайта може да касае стоки или услуги, които не са нарични или не са достъпни в момента. Точна информация за наличните стоки, потребителят може да получи на посочените координати за контакти на Доставчика.
 4. Всяка предлагана чрез интернет магазина, стока има гаранция, за което Доставчикът издава гаранционна карта, на която е указано: обхват (включително и териториален); срок; име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията.
 5. Гаранционното обслужване се извършва от Доставчикът, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.
 6. Във всички случаи гаранцията не е валидна в случай на дефекти, причинени от използване на продукта не по предназначение или при употреба в разрез с предписанията в гаранцията на стоката, при нарушаване физическата цялост на продукта или друго въздействие върху стоката, което е е свързано с нормалната й експлоатация.
 7. Гаранцията не покрива компонентите на продукта с ограничен срок на употреба, като батерии, консумативи и др.

 

VІІ.Отказ от закупена стока. Рекламация на стоките

 1. В съответствие с чл. 55 от ЗЗП Клиентътима право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупената стокав срок до 7 работни дни, считано от датата наполучаване на стокатаи  при условие, че стоката се върне във вида, в който е доставена; ако опаковката не е отваряна (с изключение на пратката); ако не е нарушена целостта на етикети, пломби и др. подобни.
 2. При отказ от страна на Клиента връщането на стоката става с предварително съгласуване с Доставчика, като куриерските разходи по транспортирането на стоката обратно за сметка на Клиента.
 3. Доставчикът възстановява стойността на стоката, с изключение на разходите по доставка, заплатени на съответната куриерска служба, в 15 дневен срок, считано от връщането на стоката от клиента;
 4. Всеки Клиент, при получаване на стоката следва да прегледа същата и ако тя не отговаря на изискванията му да уведоми незабавно Доставчика, в противен случай, се приема, че  стоката е одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
 5. В случай че са констатирани дефекти, в срок до 24 ч. от получаването на стоката и при ненарушен търговски вид на стоката, Доставчикът се задължава да я подмени с нова, съгласно гаранционните условия на фирмата производител, или да възстанови заплатената цена на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ. След този срок или в случай на нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, ремонта на същата се поема от посочените в гаранционната карта оторизирани сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Доставчика.
 6. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, Клиентът следва да се обърне към съответния куриер, за съставяне на протокол за увредена пратка.
 7. В случай, че Доставчикът не разполага в наличност с поръчаната от Клиента стока, то Доставчикът се задължава да уведоми Клиента и при негово желание да възстанови платените от него цена, в срок до 15 дни от датата, на която е следвало стоката да бъде изпратена на Клиента.
 8. Доставчикът отговаря за несъответствие на предлаганата стока с договора за продажба, съгласно ЗЗП. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителите имат право да предявят рекламации на стоките предлагани в този интернет магазин. Клиентът е длъжен да върне рекламираната стока, с цел доказване на рекламацията. При рекламация Клиентът има право да иска подмяната на дефектната стока с нова, съответстваща на договореното или възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената. Рекламацията се подава устно или писмено срещу документ, на който се основава претенцията. Рекламацията може да бъде предявена до 1 месец от доставката на стоката. В случай, че Доставчикът приеме, че рекламацията е основателна тя ще бъде удовлетворена съгл. Чл.113 и 114 от ЗЗП.


VІІІ.Авторско право и Търговски марки

 1. Не се разрешава материалите, публикувани, на този сайт, да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани и/или публично разпространявани. Публикуване  на материали от този интернет сайт в други сайтове е забранена.
 2. Всички използвани имена и/или символи на стоки, предлагани за продажба чрез този сайт са търговски марки и са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
 3. При закупуването на стока, на Клиента не се предоставят каквито и да било допълнителни права за ползване и разпространение освен изрично, посочените от производителя/дистрибутора на стоката.
 4. Материалите на този сайт са защитени от разпореббите на Приложимото право и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки, патенти или други приложими разпоредби.


ІX. Друга информация за потребителите

Потребителите нямат право да изпращат към този сайт обидна, клеветническа, или друга информация, която е в нарушение с Приложимото право.

Доставчикът осигурява стоките и/или услугите, чрез този интернет магазин на територията на Република България.

Доставчикът може да променя настоящите Общи условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикацията.