Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула

Софтуерни решения

На 07.03.2017 г.  фирма „НОВОТИКА 95“ АД подписа договор BG16RFOP002-2.002-0364-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет на „НОВОТИКА 95“ АД чрез въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите в предприятието”.

Проектът е насочен към внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите в производствената дейност на Новотика 95 АД. Автоматизираната система за управление на бизнес процесите ще замени различни неефективни методи и таблични програми, използвани за управление на бизнес процесите в момента и ще позволи интегриране на работата на отделните звена в компанията. Благодарение на специално разработената ERP система ще се подобрят всички основни процеси в дружеството, свързани с планиране, вземане на управленски решения, реализация на продукцията, производство, управление на ресурсите и интернационализация. 

По проекта са предвидени разходи за разработване и въвеждане на специализиран софтуер за управление на бизнес процесите (ERP), колокация на 2 бр. сървъри в дата център за 12 месеца, сървъри - 2 бр., работна станция - 1 бр., мобилни станции - 3 бр. и непрекъсваемо токозахранване-UPS - 1 брой. Общата сума на инвестицията е 554 650.00 лв., от които 388 255.00 лв. безвъзмездна финансова помощ (330 016.75 лв. европейско и 58 238.25 лв. национално съфинансиране) и 166 395.00 лв. собствено съфинансиране, като безвъзмездната финансова помощ ще бъде осигурена от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

Обща цел на проекта: Развитие на управленския капацитет и растеж на „НОВОТИКА 95“ АД, посредством подобряване на управлението на основните процеси в компанията чрез използване на ИКТ технологии, чрез въвеждане на съвременна система за управление на процесите.

 

Специфични цели на проекта:

 • Подобряване на управленския капацитет на предприятието;
 • Въвеждане на организационна иновация в предприятието;
 • Подобряване на основните процеси по управление и организация в предприятието;
 • Въвеждане на съвременна информационна система за управление на процесите в предприятието.

 

Резултати:

 • Ще се подобри управлението на организацията на дейността като се повиши ефективността на бизнес процесите. ERP системата ще позволи да се оптимизира управлението, посредством възможността за изготвянето на адекватни бизнес анализи и справки и вземането на обосновани мениджърски решения. Оптимизирано управлението на фирмата чрез автоматизиране на основните бизнес процеси в дружеството.
 • Оптимизиране на дейността.
 • Намаляване на себестойността чрез намаляване на разходите за дейността, чрез: автоматизиране на процеса по изготвяне на справки за стокови наличности и наличности на материални запаси, с което ще се намалят разходите за заплати за тези дейности; постигане по-добра отчетност за стоковите запаси; елиминиране на риска от човешка грешка и подаване на грешна информация.
 • Подобряване на качеството на продукцията и следгаранционния сервиз.
 • Подобряване на пазарните позиции – в следствие на подобрените бизнес процеси и организация на дейността в дружеството и като резултат от навременното изпълнение на поръчките, без забавяне и грешки в поръчаните и доставени артикули и количества, както и поддържане на ясно проследимо ниво на запасите, кандидатът ще подобри пазарните си позиции като се превърне в желан и коректен бизнес партньор.
 • Подобряване на производителността на труда
 • Оптимизирано управлението на отпадъци
 • Осигурено нормално функциониране на софтуерната система за управление на бизнес процесите в дружеството (ERP система);
 • Осигурено високо ниво на защита на данните и на самата система;
 • Осигуряване на висока надеждност и непрекъсваемост на работните процеси, свързани със системата
 • Гъвкавост при работата на хардуерната система и възможност за разширяване и допълване без това да влияе върху работния процес;
 • Осигурен хардуер за въвеждане на данни в информационната система;
 • Осигурени мобилни работни станции за внедряване на организационна иновация в предприятието.
 • Висока гарантирана сигурност на оборудването;
 • Резервирана, надеждна и непрекъсваща работа на оборудването;
 • Премахване на нуждата от инвестиции за оборудване на специално помещение в офиса на фирмата и наемане на специалисти по мрежово оборудване;
 • По-добър, бърз и качествен достъп на Интернет потребители до сайтовете, разположени на клиентските сървъри;
 • Намаляване на разходите за електроенергия.

 

Документа може да се изтегли от тук.

 

 

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. Тръжна документация „избор с публична покана“ с предмет: 

 

„Доставка и инсталиране на ДМА, необходими за работата на системата за управление на бизнес процесите в предприятието: Сървъри- 2 бр.; Работна станция- 1 бр.; Мобилни станции -3 бр.; Непрекъсваемо токозахранване- UPS- 1 бр.“

 

Пакетът с документи можете да изтеглите от тук 

 

 

Най-продавани

KOA-75UD

KOA-75UD

Цена без ДДС: 0.00лв.
Цена с ДДС: 0.00лв.
Върни До Горе